Općina Brdovec osnovala je trgovačko društvo pod nazivom Komunalno gospodarstvo Brdovec d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, koje će obavljati komunalne poslove prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Trgovačko društvo je počelo s radom 1.2.2018.

Kroz komunalni servis usluga, predanim radom svojih zaposlenika i suradnjom sa javnom upravom općine, mještana i poduzetnika, plan je još intenzivnije krenuti u osiguravanje svima; život u uređenom i ljepšem okruženju kroz održavanje čistoće, javnih površina i zelenila sukladno načelima održivog razvoja lokalne zajednice.