Posađeni novi i obnovljeni stari drvoredi po općini

Djelatnici Komunalnog gospodarstva Brdovec d.o.o. završili su s obnovom starih drvoreda u Žmaučevoj ulici u Drenju Brdovečkom, Zagrebačkoj ulici u Prigorju Brdovečkom te Beluhanovoj i Anićevoj ulici u Brdovcu. Obnova drvoreda je izvršena jer su postojeći drvoredi izgubili svoju funkcionalnu, estetsku i oblikovnu figuru. U ovoj fazi sadnje posađeni su i novi drvoredi na željezničkom stajalištu u Brdovcu, željezničkom stajalištu u Šenkovcu, Jasenovoj ulici u Drenju Brdovečkom i Trgu hrvatskih branitelja Domovinskog rata u Prigorju Brdovečkom.

Ukupno je posađeno 69 novih sadnica drveća i to sljedećih vrsta:

  • Liquidambar straciflua
  • Taxus baccata
  • Catalpa big. Nana
  • Carpinius bet. fastigiata
  • Acer pl. Drummondil
  • Quercus rubra
  • Prunus serr. „Kanzan“
  • Robinia ps. umbraculifera
  • Acer planatoides Royal red