Započeli radovi na proširenju dječjeg igrališta u Prudnicama

Slika01

Na površini već postojećeg dječjeg igrališta „Pod mostom“ u naselju Prudnice, započeli su radovi na proširenju istog, odnosno izgradnji nove plohe namijenjenoj i onim najmlađima, uzrastu 2 +.

U sklopu uređenja, ukloniti će se određene dotrajale dječje sprave na čije mjesto će se postaviti nove, njih ukupno tri. Cijela nova ploha dječjeg igrališta bit će omeđene pješačkim rubnjacima i ispunjena pranim kulir kamenom granulacije 4-8 mm. Planirano je hortikulturno uređenje koje obuhvaća sadnju drveća i ukrasnog grmlja. Završetak radova planiran je za kraj ožujka.

Previous slide
Next slide