OPREZ!!!

NOVA REGULACIJA PROMETA U LADUČU

Sukladno izrađenom prometnom elaboratu, obavještavaju se stanovnici Laduča da je od danas, 14.02.2024., na snagu stupila nova trajna regulacija prometa u ulici Matije Gupca.

Ulica Matije Gupca u Laduču, u kojoj se do sada odvijao dvosmjerni promet, postat će jednosmjerna ulica na način da se promet odvija samo isključivo iz smjera ulice Ivana Jurišića.

Ovim putem stanovnike molimo da pripaze na izmijenjeni način prometovanja te prilagode svoju vožnju prema novoj vertikalnoj prometnoj signalizaciji.