Djelatnosti

  • Održavanje nerazvrstanih cesta
  • Održavanje djela cesta koje prolaze kroz naselje
  • Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
  • Održavanje javnih zelenih površina
  • Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  • Održavanje groblja
  • Održavanje čistoće javnih površina