Misija i vizija

Misija

Kroz komunalni servis usluga predanim radom svojih zaposlenika i suradnjom sa javnom upravom općine, mještana i poduzetnika, još intenzivnije krenuti u osiguravanje svima život u uređenom i ljepšem okruženju kroz održavanje čistoće, javnih površina i zelenila sukladno načelima održivog razvoja lokalne zajednice.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Komunalno gospodarstvo je cjelovit sustav obavljanja komunalnih djelatnosti i održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području Općine Brdovec koje se temelji na načelima:

 1. zaštite javnog interesa
 2. razmjerne koristi
 3. solidarnosti
 4. javne službe
 5. neprofitnosti
 6. supsidijarnosti
 7. univerzalnosti i jednakosti pristupa
 8. prilagodljivosti
 9. kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti
 10. kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti
 11. ekonomičnosti i učinkovitosti
 12. zaštite korisnika, prostora, okoliša i kulturnih dobara
 13. sigurnosti
 14. javnosti
 15. prihvatljivosti cijene komunalnih usluga
 16. zaštite ugroženih kategorija građana.

Općina Brdovec, ovim prvim ali velikim iskorakom nastojat će u provođenju programa održavanja komunalne infrastrukture ostvariti još veće koristi za zadovoljavanje javnog interesa.

Vizija

KOMUNALNOG GOSPODARSTVA BRDOVEC d.o.o. je postati uređen, društveno odgovoran gospodarski subjekt,  prepoznatljiv  u pružanju kvalitetnih i cjelovitih komunalnih usluga pritom vodeći računa o dobrobiti naših korisnika, zaposlenika i šire društvene zajednice.