Uprava

DIREKTOR DRUŠTVA

Marko Pinjuh
tel: 01 6266816 • fax: 01 4819291
e-mail: direktor@kgbrdovec.hr

 

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Jedini član: Načelnik Općine Brdovec, Alen Prelec

 

NADZORNI ODBOR

Predsjednik nadzornog odbora: Stjepko Rukelj

Zamjenik predsjednika nadzornog odbora: Tomislav Tesla

Član nadzornog odbora: Goran Pezić

Član nadzornog odbora: Vlado Mirt

Član nadzornog odbora: Tomislav Svalina